System wsparcia studentów w dobie kształcenia zdalnego

System wsparcia studentów kojarzy nam się głównie ze stypendiami i zapomogami. Jednak Załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, określający szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej, w kryterium 8, przy standardzie jakości kształcenia 8.1 określa: Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.

W ramach wsparcia oferowanego przez uczelnię warto wyróżnić:

Wszystkie powyżej wymienione obszary można rozbudowywać i dostosowywać do specyfiki uczelni i studentów, tak by odpowiadała potrzebom tej grupy społeczności akademickiej.

W trakcie opracowywania artykułu korzystano z publikacji “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami studentów” i “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami samorządów studenckich” oraz z wniosków z prowadzonych w ramach projektu szkoleń z samorządami studenckimi.

Michał Klimczyk, Julia Sobolewska

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl