Rola samorządu studenckiego w kryzysowych czasach

Jako przedstawiciele studentów nieustannie borykamy się z budowaniem wizerunku samorządu studenckich nie tylko jako organizatora niesamowitych inicjatyw (pierwsze do głowy z pewnością przychodzą juwenalia!), ale i organizacji stojącej na straży praw studenta, dbającej o zapewnianie jakości kształcenia i wsparcia studentów w procesie kształcenia.

Ostatnie miesiące znacząco zmieniły rozłożenie sił i zaangażowania wśród członków samorządów. Z oczywistych przyczyn organizacja dotychczas funkcjonujących wydarzeń stała się niemożliwa - niektóre należało odłożyć w czasie, inne zdecydowanie zredefiniować, tak by odpowiadały na bieżące potrzeby środowiska studenckiego. Jednak głównym obszarem działalności było zaangażowanie się w proces podejmowania decyzji na uczelniach i wdrażania rozwiązań, w tym informowanie o nich.

Wśród wartych wyróżnienia inicjatyw należy wyróżnić:

W trakcie opracowywania artykułu korzystano z publikacji “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami studentów” i “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami samorządów studenckich” oraz z wniosków z prowadzonych w ramach projektu szkoleń z samorządami studenckimi.

Michał Klimczyk, Julia Sobolewska

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl