Jak przygotować się do sesji?

Sesja, słowo rozwijane przez niektórych żartobliwie jako: System Eliminacji Studentów Jest Aktywny, to wyjątkowy czas w życiu każdego studenta - zwłaszcza studenta I roku, który po raz pierwszy sesji będzie doświadczał. Jak więc się odpowiednio przygotować?

Terminy egzaminów i zaliczeń

Przygotowanie należy rozpocząć od ustalenia wraz z nauczycielami akademickimi dokładnych terminów egzaminów i zaliczeń, w tym wysyłania prac. Część uczelni określa wprost w regulaminie studiów na ile przed rozpoczęciem sesji (która z kolei określona jest w harmonogramie roku akademickiego) należy ustalić terminu zaliczeń. Warto jak najwcześniej dowiedzieć się co jest warunkiem zaliczenia przedmiotu: egzamin (a jeśli tak to jaki? pisemny? ustny? pytania zamknięte czy otwarte), projekt przygotowywany indywidualnie bądź przez grupę, esej bądź inna forma.

Niektórzy nauczyciele akademiccy proponują studentom możliwość korzystania z tzw. “zerówki”, czyli terminu, który zazwyczaj nie wlicza się w dwa terminy podejścia do egzaminu. Warto w tym wypadku dopytać o szczegóły - niektórzy wykładowcy rzeczywiście traktują ten termin jako trzeci, a inni proponują go zamiast terminu w trakcie sesji. Niektórzy stawiają też określone warunki, by do takiej zerówki można było przystąpić - np. zaliczenie ćwiczeń na 5.

Materiały

Przygotowanie do sesji, po poznaniu jej harmonogramu i wymagań co do poszczególnych przedmiotów, warto rozpocząć od zgromadzenia materiałów niezbędnych do nauki czy realizacji projektów lub esejów. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy dostęp do zbiorów uczelni jest utrudniony, warto nie czekać do ostatniej chwili z poszukiwaniem potrzebnych publikacji. Podobnie jest z uzupełnieniem notatek z opuszczonych zajęć - tu też najlepiej zadziałać na bieżąco, by nie musieć nadrabiać braków na sam koniec semestru.

Plan

Mając już potrzebne materiały a także wiedzę o tym kiedy i w jaki sposób weryfikowane będą zdobyte przez studentów efekty uczenia się, można sporządzić plan nauki. Niektóre uczelnie organizują zajęcia podpowiadające jak samodzielnie się uczyć, ale dużo częściej jest to kwestia prób i błędów, dopasowywania metod do studentów - w przypadku niektórych dużo lepiej sprawdza się odsłuchiwanie po raz kolejny nagranych wykładów, a w przypadku innych tworzenie na bazie notatek skondensowanej mapy myśli. Z pewnością w nauce pomoże nam określenie jasnych celów na każdy dzień, uwzględniających terminy, których trzeba dochować. Raczej nie sprawdza się metoda poświęcenia całego jednego dnia na jeden przedmiot a kolejnego na następny - zwłaszcza w przypadku kondensacji egzaminów w krótkim czasie, przydaje się nauka z kilku przedmiotów w ciągu jednego dnia. To też mniej pozwala na zmęczenie materiału i znudzenie się nim.

Egzamin

Na egzamin przede wszystkim należy się… nie spóźnić. Warto zadbać o swoje otoczenie, a także ubiór. Włączona kamerka to często wymóg ze strony uczelni. Dzień przed egzaminem należy się wyspać i sprawdzić czy sprzęt działa i umożliwia nam wzięcie udziału w zaliczeniu.

Drugie terminy

Każdy student słyszał powiedzenie “nie ma spiny, są drugie terminy”. Czasem, wiedząc, że nie zdołaliśmy się odpowiednio przygotować, warto zdecydować się na podejście w drugim terminie, sprawdzając wcześniej z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Jeżeli nieobecność na egzaminie bądź zaliczeniu spowodowana była zwolnieniem lekarskim to zazwyczaj, co warto sprawdzić w regulaminie studiów, istnieje możliwość przywrócenia terminu.

Kontakt z samorządem studenckim

Warto pamiętać, że jeśli występują zastrzeżenia co do formy egzaminu bądź sposobu oceny to można wnioskować o egzamin komisyjny. W sytuacjach budzących wątpliwości studentów - warto skontaktować się z samorządem studenckim, który ma możliwość interweniować bezpośrednio u władz jednostki jeśli doszło do naruszenia praw studentów. W ankiecie skierowanej do studentów często podkreślano problem zbyt dużej presji czasu przy zaliczeniach realizowanych zdalnie, na co też samorządy studenckie powinny zwrócić uwagę.

W trakcie opracowywania artykułu korzystano z publikacji “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami studentów” i “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami samorządów studenckich” oraz z wniosków z prowadzonych w ramach projektu szkoleń z samorządami studenckimi.

Michał Klimczyk, Julia Sobolewska

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl