Realizacja zajęć w grupach lub podgrupach - perspektywa nauczyciela akademickiego

Nie ulega wątpliwości, że praca w grupach jest dla studentów ciekawa i pozwala zdobyć pożądane kompetencje - chociażby związane z… pracą w grupach, a więc współdziałaniem zespołu, podziałem zadań czy komunikacji. Zajęcia w sali, odliczamy do 4 albo prosimy studentów, by dobrali się samodzielnie w grupie. Czas trwania tej operacji wynosi jakąś jedną minutę. A jak to zrobić zdalnie?

Pierwszym rozwiązaniem jest poprosić studentów, by samodzielnie do następnych zajęć dobrali się w grupy projektowe, które będą razem wykonywać zadania. Może to być jednak trudne w wypadku grup, w których studenci się nie znają - np. zajęć do wyboru dla całej uczelni bądź zajęć dla studentów I roku, którzy mieli mało okazji do integracji.

Z pomocą przychodzą różne narzędzia, umożliwiające podział na grupy na żywo i weryfikowanie efektów pracy. MS Teams pozwala nauczycielom akademickim na obserwowanie pracy. W Zoomie możemy wybrać opcję, która losuje spośród osób uczestniczących w spotkaniu i przydziela do osobnych “pokoi spotkań”, które “host” może w trakcie odwiedzić i przysłuchać się jak przebiega praca.

Być może narzędzia, którymi dysponuje uczelnia, pozwolą na inny sposób tworzenia grup, którymi będzie mógł zarządzać nauczyciel akademicki - chociażby korzystanie z pakietu Google umożliwia stworzenie dzielonych folderów i dokumentów, które mogą usprawnić funkcjonowanie zespołu.

Przy pracy w grupach należy jednoznacznie ocenić za co i w jaki sposób będą rozliczani członkowie zespołu - niekiedy przyjmowana jest metoda, by każdy z zespołu miał identyczną ocenę, co nie zawsze jest sprawiedliwe. Zespół pod koniec pracy może przedstawić która z osób za co odpowiadała, tak by nauczyciel akademicki mógł ocenić realny wkład i zaangażowanie. Warto zasady oceny określić już na samym początku, a także powiedzieć co robić w sytuacji, gdy kontakt z kimś z zespołu będzie niemożliwy. W obecnej sytuacji student może przykładowo trafić chory do szpitala, co zdecydowanie utrudni mu włączenie się w pracę. Jeśli nie wykona swoich zadań, a zespół rozliczany jest łącznie, mógłby mieć z tego powodu obniżoną ocenę, co nie jest sprawiedliwe - z drugiej strony ten student, nieuczestniczący w pracach, również dostałby ocenę, mimo realnego braku weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się. Rolą nauczyciela akademickiego jest weryfikacja postępów pracy grupy, nie tylko ostatecznego efektu tej pracy.

W trakcie opracowywania artykułu korzystano z publikacji “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami studentów” i “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami samorządów studenckich” oraz z wniosków z prowadzonych w ramach projektu szkoleń z samorządami studenckimi.

Paula Leśniewska, Julia Sobolewska

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl