Planowanie pracy uczelni

Kiedy rozwiązania dotyczące kształcenia zdalnego zostały wprowadzone z dnia na dzień trudno było mówić o planowaniu z dużym wyprzedzeniem - działania uczelni powstawały w odpowiedzi na narzucone odgórnie warunki. Niektóre były w szczęśliwej sytuacji i posiadały zarówno infrastrukturę, jak i doświadczenie w prowadzeniu zajęć przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. Inne uczelnie musiały od zera przygotować wdrożyć rozwiązania pozwalające w zasadzie z dnia na dzień zorganizować zajęcia zdalnie.

W takim wypadku zdecydowanie łatwiej i skuteczniej można podejmować decyzje, przy udziale przedstawicieli samorządów studenckich. Angażując przewodniczącego samorządu studenckiego do sztabu antykryzysowego, uczelnia ma gwarancję zwiększenia skuteczności komunikacji w zakresie podjętych decyzji, przy jednoczesnym uwzględnieniu głosu studentów. Z ankiety skierowanej do samorządów studenckich wynika, że niestety nie jest to popularna praktyka, co wydaje się o tyle ciekawe, że jednocześnie uczelnie, zdaniem samorządów studenckich, uwzględniały ich propozycje i wnioski. Powodowało to jednak wydłużenie całego procesu - bo zamiast zapoznać się z propozycjami na etapie ustalania rozwiązań, te rozwiązania były weryfikowane już po wdrożeniu.

Jednocześnie niezwykle istotne, ze studenckiego punktu widzenia, jest by rozwiązania były określone w czasie. Do kiedy zajęcia prowadzone są zdalnie? Czy sesja również będzie zdalnie czy stacjonarnie? Informacje te rzutują na decyzjach sięgających dużo dalej niż tylko studia - mogą mieć wpływ na podjęcie pracy zawodowej w konkretnym mieście lub wynajem mieszkania.

Niektóre uczelnie zdecydowały się na stworzenie podstrony dedykowanej obecnie przyjętym rozwiązaniom, tak by wszystkie najważniejsze informacje były zgromadzone i aktualizowane w jednym miejscu. Inne wybierały publikowanie informacji na głównej stronie uczelni, połączone z udostępnianiem innymi kanałami: np. w mediach społecznościowych lub wysyłając informacje przez uczelnianą pocztę elektroniczną.

Ostatnie miesiące pokazały nam, jak ważne jest weryfikowanie informacji i uaktualnianie ich. Przykładowo - niektórzy studenci, korzystając z wyszukiwarki natrafiali wciąż na informację, że legitymacje są ważne do 29 listopada, mimo Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r., które wprowadziło czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zgodnie z art. 51b ut. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje są ważne przez cały czas obowiązywania tego ograniczenia oraz 60 dni od momentu jego zniesienia. Jednak przez brak aktualizacji tej informacji w tym temacie, studenci zwracali się do Parlamentu Studentów RP z prośbą o rozwianie wątpliwości dotyczących ważności legitymacji. Stąd podkreślana przez nas konieczność aktualizowania informacji, ale i na bieżąco przekazywania zmian dotyczących prowadzenia kształcenia wszystkim zainteresowanym grupom. Warto w tych informacjach jednocześnie wskazywać podstawę prawną i bezpośrednio odsyłać do odpowiednich aktów prawnych - czy to ogólnopolskich, czy na poziomie uczelni.

W trakcie opracowywania artykułu korzystano z publikacji “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami studentów” i “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami samorządów studenckich” oraz z wniosków z prowadzonych w ramach projektu szkoleń z samorządami studenckimi.

Paula Leśniewska, Julia Sobolewska

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl